Kinderen weten waarom

In onderzoek vertellen kinderen dat ze zich gesteund voelen als ze informatie krijgen die hen helpt hun situatie en die van hun ouders te begrijpen. Ze kennen ook graag de toekomstplannen waarin ze betrokken zijn. Een goede uitleg krijgen over de reden van de scheiding en over de praktische overgang van één huis naar twee huizen, stelt hen gerust.


Kinderen betreuren dat de veranderingen in hun gezin niet of onvoldoende aan hen werden uitgelegd. Dat brengt hen in de war, zeker als ze de kans niet krijgen om vragen te stellen. Ze willen weten waarom hun ouders scheiden en waarom ze een bepaalde verblijfsregeling moeten volgen.


Kinderen van apart wonende ouders blijken gebaat met 'leefbare' verhalen over de beslissingen van hun ouders. Ze hebben er nood aan om te begrijpen, een 'echt' verhaal te krijgen, betekenis te kunnen geven aan de scheiding op zich en aan alle regelingen die daarmee samenhangen.

Kinderen kunnen beter omgaan met veranderingen als ze de reden van de veranderingen kennen en begrijpen.

 

Wat kan u doen zodat uw kind begrijpt wat er rondom hem of haar gebeurt? Uw kind ondersteunen door uitleg te geven.

 

Waarom scheiden mijn ouders?
Waarom moet ik zo heen en weer?

 

Meer
Waarom weten waarom?
Als kinderen niet weten waarom...