Ongehuwde ouders

Home > Informatie      

Als ongehuwde ouder bent u niet verplicht uw ouderschap schriftelijk te regelen (in tegenstelling tot een gehuwde ouder die voor EOT kiest). U bent evenmin verplicht om naar en rechter te stappen. Maar u kan wel aan de familierechtbank vragen over uw ouderschap te beslissen of een notaris vragen om uw overeengekomen ouderschapsplan te bekrachtigen in een notariële akte. U kan ook een bemiddelaar of de schikkingsrechter inschakelen om u te begeleiden in de aanloop naar een akkoord. Soms hebben ouders een vonnis nodig om bepaalde rechten te verwerven, bijvoorbeeld voor belastingvoordeel of een hogere uitkering.


Ongehuwde ouders leven ook na hun scheiding in een regime van gezagsco-ouderschap, tenzij in een vonnis van een rechter staat of in een overeenkomst is bepaald dat slechts één ouder gezag uitoefent. Gezagsco-ouderschap betekent dat de ouders belangrijke beslissingen samen moeten nemen, ook als ze al een tijd apart wonen, en ook als het kind één ouder zelden of niet ontmoet.


De belangrijkste beslissingen zijn gezag, verblijf en kosten. Wanneer verblijft het kind bij moeder, wanneer bij vader? Bij welke ouder heeft het kind zijn adres? Wie heeft het kind fiscaal ten laste? Betaalt een ouder onderhoudsgeld en hoeveel? Alle ouders hebben een onderhoudsplicht ten aanzien van hun kinderen, ook ongehuwde ouders. Beide ouders moeten betalen voor hun kind, ook als het kind één ouder zelden of nooit ontmoet.

 

Hebt u een meningsverschil en wil u een rechter laten beslissen?

 

Ook ongehuwde ouders kunnen terecht bij de familierechtbank voor zover het geschil over uw kinderen gaat.

 

Hebt u een meningsverschil en wil u sturing van een rechter om tot een overeenkomst te komen?

 

U kan uw probleem voorleggen aan de kamer voor minnelijke schikking van de familierechtbank voor zover uw geschil over uw kinderen gaat. U kan de schikkingsrechter aanspreken zonder dat u rolrecht moeten betalen.

 

Hebt u al een schriftelijke overeenkomst over uw ouderschap die u afdwingbaar wil maken?

 

Hoe kunnen ongehuwde ouders hun ouderschapsplan laten bekrachtigen? De meest zuivere manier is dat u de notaris vraagt om uw overeenkomst in een authentieke akte op te nemen. U kan ook de familierechtbank vragen uw plan te bekrachtigen in een akkoordvonnis. Sommige familierechters weigeren een ouderschapsplan te bekrachtigen als de ouders geen conflict (meer) hebben. Zij verwijzen de ouders dan naar een notaris.

 

Indien u een beroep deed op een erkend bemiddelaar in familiezaken, zal de familierechtbank u nooit doorverwijzen naar een notaris en zal zij uw ouderschapsovereenkomst homologeren (bekrachtigen) indien ze niet strijdig is met de openbare orde of met de belangen van de kinderen.