Wat steunt kinderen? Wat zegt de wetenschap?

Home > Uw kind ondersteunen      

Wat zegt de wetenschap over kinderen van apart wonende ouders? Een scheiding is altijd moeilijk. Wat maakt kinderen bestand tegen de last van een scheiding? Onderzoekers hebben kinderen zelf bevraagd. Wat ervaren zij als last? Wat vinden zij dat hen geholpen heeft bij het uiteengaan van hun ouders? Wat vinden kinderen zelf belangrijk? Wat ervaren zij als steun? Welke goede raad geven deze kinderen aan andere kinderen, aan ouders, aan hulpverleners?

 

Als onderzoekers aan kinderen vragen Wat betekent de scheiding voor jou?, dan zeggen kinderen twee dingen: de scheiding en de regelingen. De manier waarop de scheiding verloopt is belangrijk. En de manier waarop alles geregeld wordt, is ook belangrijk. Natuurlijk vindt elk kind het onrechtvaardig dat zijn ouders uit elkaar gaan, maar begrijpen waarom en graag gezien worden maakt hen weerbaar. Kinderen willen zich veilig en bemind voelen. Zij willen erbij horen.

 

Kinderen zijn geen passieve wezens die de gebeurtenissen rondom hen ondergaan. Kinderen voelen zich beter als ze met hun ouders spreken over de scheiding, als ze weten waarom hun ouders scheiden, als ze meetellen in de regelingen, en als hun ouders geen ruzie maken over hen.
Dan kunnen ze veel beter omgaan met de scheiding. Spreken over de scheiding, zichzelf niet zien als de schuld van de scheiding, en meetellen, stimuleert hun veerkracht.

Kinderen kunnen de last van de scheiding zonder grote problemen aan als


• ze met hun ouders denken, praten, zoeken en verwoorden wat de scheiding betekent,
• ze zeggen hoe zij de scheiding ervaren,
• ze een goede uitleg hebben voor de scheiding,
• ze weten dat ze geen schuld hebben aan de scheiding,
• ze zeggen wat hun bekommernissen zijn over praktische regelingen,
• ze ondervinden dat hun ouders rekening houden met hun voorstellen over de regelingen,
• ze niet vastzitten in slepende ruzies tussen hun ouders.

 

Kinderen spreken met woorden
Kinderen weten waarom
Kinderen tellen mee
Kinderen zitten niet klem


In het professorenfilmpje vertellen twee professoren wat kinderen steunt. Horen wat onderzoekers denken over de last van een scheiding en over de veerkracht van kinderen, maakt ouders nog gevoeliger voor de ervaringen van hun eigen kind.