Een scheiding verandert het leven van partners, ouders en kinderen. De relaties veranderen. De omgang verandert. De leefomstandigheden veranderen.
Partners worden ex-partners. Ouders maken de overgang van samenwonen naar apart wonen. Kinderen maken de overgang van één huis naar twee huizen. Ook de brede familie en de vriendenkring moeten zich anders organiseren. De periode van de overgang is voor iedereen moeilijk. Iedereen probeert de veranderingen zo goed mogelijk door te komen.
Een scheiding brengt heel wat lastige gevoelens teweeg. Wat bezorgt u verdriet en kwaadheid als scheidende partner? Wat bezorgt u verdriet en kwaadheid als ouder? En wat bezorgt uw kind verdriet en kwaadheid?

 

 

Wat zegt de wetenschap? Kinderen voelen zich beter als ze spreken over de scheiding, als ze weten waarom hun ouders scheiden, als ze meetellen, als iedereen zijn best doet om regelingen goed uit te voeren en als kinderen niet betrokken zijn in ruzies tussen hun ouders. Wat zeggen kinderen? Kinderen zijn geen passieve wezens die een scheiding ondergaan. Zij doen zelf van alles om de scheiding draaglijk te houden of te maken.
Wat zegt uw kind? Wat voor het ene kind een steun betekent is voor een ander kind een last. Wat zegt uw kind dat het belangrijk vindt? Komt dat overeen met wat kinderen in het algemeen zeggen? Wat kan u doen voor uw kind?

 

 

 

Uw OUDERSCHAP
GOED REGELEn

Wat regelen? Als ouders apart gaan wonen moeten gezag, verblijf en kosten geregeld worden. Bijna alle ouders hebben gezagsco-ouderschap. Het verblijf kan geregeld worden met één hoofdverblijf of met verblijfsco-ouderschap. Meestal is er één ouder die de kosten beheert, soms beheren de ouders samen de kosten. Wat een goede regeling is voor de ene, is het niet voor de andere.
Hoe regelen? Er zijn vier manieren. U beslist zelf en onderhandelt zelf. Of u beslist zelf en laat twee advocaten onderhandelen. Of een rechter beslist en u bepleit zelf uw zaak. Of een rechter beslist en u laat twee advocaten pleiten. De meeste ouders beslissen zelf over hun ouderschap. Wat een goed traject is voor de ene, is het niet voor de andere.