Ongehuwde ouders

Home > Informatie      

Een EOT is een echtscheiding door onderlinge toestemming.

Als u gehuwd bent en wilt scheiden via een EOT, bent u wettelijk verplicht uw ouderschap te regelen in een schriftelijke ouderschapsovereenkomst. In een EOT bekrachtigt de echtscheidingsrechter uw ouderschapsovereenkomst in een (akkoord)vonnis, zonder dat u dat moet vragen.

 

Een EOO is een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting.

Als u gehuwd bent en gaat scheiden via een EOO, kunt u uw ouderschap regelen in een schriftelijke ouderschapsovereenkomst. U kunt een rechter vragen uw overeenkomst te bekrachtigen in een akkoordvonnis. U kunt een rechter ook vragen te beslissen over uw ouderschap in een (beslissings)vonnis.

 

Een vonnis is afdwingbaar. U kunt elkaar dwingen de regelingen in het vonnis - uw ouderschapsplan - uit te voeren. De rechter bekrachtigt uw ouderschapsplan tenzij er iets instaat dat tegen de wet is, wat in de praktijk niet veel voorkomt.

 

En wat als u nooit met elkaar gehuwde ouders bent?

 

U bent niet verplicht uw ouderschap schriftelijk te regelen. U bent niet verplicht naar een rechter te stappen. U kùnt een rechter vragen over uw ouderschap te beslissen of uw overeengekomen ouderschapsplan te bekrachtigen. Soms hebben ouders een vonnis nodig om bepaalde rechten te verwerven bijvoorbeeld voor belastingvoordeel of voor een hogere uitkering.

 

Ongehuwde ouders hebben gezagsco-ouderschap tenzij in een vonnis van een rechter of in een notarisakte staat dat slechts één ouder gezag uitoefent. Gezagsco-ouderschap betekent dat de ouders belangrijke beslissingen samen moeten nemen, ook als ze al een tijd apart wonen, en ook als het kind één ouder zelden of niet ontmoet.

 

De belangrijkste beslissingen zijn gezag, verblijf en kosten. Wanneer verblijft het kind bij moeder, wanneer bij vader? Bij welke ouder heeft het kind zijn adres? Wie heeft het kind fiscaal ten laste? Betaalt een ouder onderhoudsgeld en hoeveel? Alle ouders hebben onderhoudsplicht, ook ongehuwde ouders. Beide ouders moeten betalen voor hun kind, ook als het kind één ouder zelden of nooit ontmoet.

 

Hebt u een meningsverschil en wilt u een rechter laten beslissen? 

Welke rechter beslist over ouderschap van ongehuwde ouders? De vrederechter kan beslissen over de kosten van uw kind. De jeugdrechter kan beslissen over gezag en verblijf en eventueel ook de kosten van uw kind.

 

Hebt u een schriftelijke overeenkomst over uw ouderschap die u wilt afdwingbaar maken?

Hoe kunnen ongehuwde ouders hun ouderschapsplan laten bekrachtigen? U kunt de vrederechter of de jeugdrechter vragen uw plan te bekrachtigen in een akkoordvonnis. Sommige vrederechters en jeugdrechters weigeren een ouderschapsplan te bekrachtigen als de ouders geen conflict hebben. Zij verwijzen de ouders dan naar een notaris. U kunt een notaris vragen uw plan te bekrachtigen in een notarisakte.

 

U kunt de vrederechter vragen enkel uw kostenplan te bekrachtigen. U kunt hiervoor het voorbeeld van een verzoekschrift vrederechter gebruiken. Een minnelijke schikking is kosteloos.

 

U kunt de jeugdrechter vragen uw gezagsregeling en verblijfsregeling en eventueel ook uw kostenplan te bekrachtigen. U kunt hiervoor het voorbeeld van een verzoekschrift jeugdrechter gebruiken. Een verzoek tot bekrachtiging door de jeugdrechter kost 52 euro.

 

U kunt een rechter vragen een overeenkomst te bekrachtigen die u zonder hulp van een scheidingsprofessional hebt bereikt. Als u bijstand had van een erkend bemiddelaar, kan de bemiddelaar uw ouderschapsovereenkomst mee ondertekenen en de rechter vragen de overeenkomst te bekrachtigen. De bemiddelaar voegt dan het bemiddelingsprotocol toe als een bijlage bij het verzoekschrift.